00001

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 50 x 8 cm

Wysokość całkowita: 180 cm