Kamienne dywany

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd i parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Właściwości użytkowe:

 • wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega tworzeniu się kałuż
 • gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody opadowej i roztopowej do gruntu
 • umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu korzennego drzew i pasaży roślinnych
 • przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy
 • nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody i powietrza
 • współgra z innymi elementami architektury krajobrazu i obiektami zabytkowymi
 • uniemożliwia porastanie roślinności
 • łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na mechaniczne czyszczenie
 • nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)
 • odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu
 • nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie
 • rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni publicznej
 • umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej przestrzeni

Zastosowanie:

 • alejki spacerowe i parkowe
 • ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
 • skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
 • bulwary
 • strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
 • aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
 • zielone dachy
 • tarasy na gruncie
 • opaski wokół drzew
 • place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
 • parkingi dla samochodów osobowych