Naprawa i czyszczenie nawierzchni sportowych

Większość obiektów sportowych w naszym kraju jest zaniedbana oraz wymagająca remontów. Obiekty sportowe nie są traktowane jak produkt sportowy, którym należy zarządzać i sprzedawać usługi.

Konserwacja nawierzchni boisk syntetycznych

W trakcie trwania gwarancji jak i po ustaniu gwarancji obowiązek konserwacji nawierzchni poliuretanowych spoczywa na ZARZĄDCY.

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych jakie zaleca producent systemu i wykonawca nawierzchni powinna zawierać umowa i karta gwarancyjna.

Regularne mycie i konserwowanie nawierzchni placów zabaw, boisk, bieżni, kortów tenisowych zapewnia dłuższą żywotność nawierzchni.

Przy panujących warunkach atmosferycznych w naszej strefie zabiegi tego typu wykonuje się raz do roku w celu usunięcia kurzu, mchu, glonów oraz piasku. Czyszczenie zapewnia nawierzchni prawidłowy odpływ wody oraz zmniejsza ryzyko pękania w późniejszych latach użytkowania.