00101

O P I S P R O D U K T U

Wymiary: 217 x 83 cm
Strefa bezpieczeństwa: 567 x 382 cm
Wysokość całkowita: 172 cm
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3 - 14