00103

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 281 x 407 cm
Strefa bezpieczeństwa: 581 x 807 cm
Wysokość całkowita: 202 cm
Wysokość swobodnego upadku: 120 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14