00108

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 515 x 867 cm
Strefa bezpieczeństwa: 865 x 1267 cm
Wysokość całkowita: 348 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14