00112

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 89 x 155 cm
Strefa bezpieczeństwa: 389 x 455 cm
Wysokość całkowita: 203 cm
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-8