00113

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 89 x 223 cm
Strefa bezpieczeństwa: 389 x 573 cm
Wysokość całkowita: 232 cm
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy:  1-8