00114

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 156 x 246 cm
Strefa bezpieczeństwa: 456 x 596 cm
Wysokość całkowita: 232 cm
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-8