00115

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 89 x 392 cm
Strefa bezpieczeństwa: 389 x 742 cm
Wysokość całkowita: 232 cm
Wysokość swobodnego upadku:  59 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-8