00121

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 85 x 27 cm
Strefa bezpieczeństwa: 285 x 227 cm
Wysokość całkowita: 80 cm
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-12