00306

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 294 x 199 cm
Strefa bezpieczeństwa: 225 x 750 cm
Wysokość całkowita: 244 cm
Wysokość swobodnego upadku: 133 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-12