00601

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 160 x 33 cm
Wysokość całkowita: 40 cm