00602

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 160 x 46 cm
Wysokość całkowita: 83 cm