00701

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 72 x 210 cm
Strefa bezpieczeństwa: 372 x 560 cm
Wysokość całkowita: 162 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-12