00703

Wymiary: 72 x 309 cm
Strefa bezpieczeństwa: 372 x 659 cm
Wysokość całkowita: 229 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14