00704

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 122 x 122 cm
Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm
Wysokość całkowita: 69 cm
Wysokość swobodnego upadku: 69 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-12