00761

O P I S  P R O D U K T U

Wymiary: 9 x 301 cm
Strefa bezpieczeństwa: 309 x 601 cm
Wysokość całkowita: 162 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14