00762

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 67 x 167 cm
Strefa bezpieczeństwa: 367 x 467 cm
Wysokość całkowita: 137 cm
Wysokość swobodnego upadku: 117 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14