00763

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 93 x 183 cm
Strefa bezpieczeństwa: 445 x 535 cm
Wysokość całkowita: 196 cm
Wysokość swobodnego upadku: 189 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14