00801

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 128 x 227 cm
Strefa bezpieczeństwa: 428 x 577 cm
Wysokość całkowita: 288 cm
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14