00802

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 362 x 467 cm
Strefa bezpieczeństwa: 839 x 604 cm
Wysokość całkowita: 318 cm
Wysokość swobodnego upadku: 120 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14