00805

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary:86 x 330 cm
Strefa bezpieczeństwa: 386 x 680 cm
Wysokość całkowita: 172 cm
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-8