00809

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 223 x 290 cm
Strefa bezpieczeństwa: 573 x 590 cm
Wysokość całkowita: 233 cm
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-8