00811

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 79 x 147 cm
Strefa bezpieczeństwa: 379 x 447 cm
Wysokość całkowita: 112 cm
Wysokość swobodnego upadku: 32 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1-12