00812

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 303 x 518 cm
Strefa bezpieczeństwa: 653 x 868 cm
Wysokość całkowita: 348 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14