00813

O P I S  P R O D U K T U
Wymiary: 518 x 544 cm
Strefa bezpieczeństwa: 868 x 894 cm
Wysokość całkowita: 348 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3-14